(AKRA) AZS AWF Krakow 248 (APOZ) AZS AWF Poznań 121 (AWAR) AZS AWF Warszawa 110 (AWRO) AZS Wratislavia 326 (ASZC) AZS Szczecin 395 (AGOR) AZS AWF Gorzów Wlkp. 267 (AGDA) AZS AWFiS Gdańsk 313 (AWRO) AZS Wratislavia 326 (AENE) AZS UMK Toruń 668 (AWLO) AZS Włocławek 0 (KBKW) BKW Bydgoszcz 129 (KBTW) BTW Bydgoszcz 394 (KBUD) Budowlani Toruń 125 (KCHT) CHTW Chełmża 105 (KGKW) Drakkar Gdańsk 196 (KGTW) Gedania Gdańsk 100