(AKRA) AZS AWF Krakow 248 (APOZ) AZS AWF Poznań 121 (AWAR) AZS AWF Warszawa 110 (AWRO) AZS Wratislavia 324 (ASZC) AZS Szczecin 395 (AGOR) AZS AWF Gorzów Wlkp. 267 (AGDA) AZS AWFiS Gdańsk 313 (AWRO) AZS Wratislavia 324 (AENE) AZS UMK Toruń 668 (AWLO) AZS Włocławek 0 (KBKW) BKW Bydgoszcz 129 (KBTW) BTW Bydgoszcz 393 (KBUD) Budowlani Toruń 125 (KCHT) CHTW Chełmża 105 (KGKW) Drakkar Gdańsk 195 (KGTW) Gedania Gdańsk 100