(AKRA) AZS AWF Krakow 252 (APOZ) AZS AWF Poznań 122 (AWAR) AZS AWF Warszawa 113 (AWRO) AZS Wratislavia 328 (ASZC) AZS Szczecin 400 (AGOR) AZS AWF Gorzów Wlkp. 277 (AGDA) AZS AWFiS Gdańsk 319 (AWRO) AZS Wratislavia 328 (AENE) AZS UMK Toruń 670 (AWLO) AZS Włocławek 0 (KBKW) BKW Bydgoszcz 129 (KBTW) BTW Bydgoszcz 398 (KBUD) Budowlani Toruń 125 (KCHT) CHTW Chełmża 107 (KGKW) Drakkar Gdańsk 196 (KGTW) Gedania Gdańsk 100