(AKRA) AZS AWF Kraków 259 (APOZ) AZS AWF Poznań 122 (AWAR) AZS AWF Warszawa 117 (AWRO) AZS Wratislavia 329 (ASZC) AZS Szczecin 407 (AGOR) AZS AWF Gorzów Wlkp. 278 (AGDA) AZS AWFiS Gdańsk 320 (AWRO) AZS Wratislavia 329 (AENE) AZS UMK Toruń 676 (AWLO) AZS Włocławek 0 (KBKW) BKW Bydgoszcz 133 (KBTW) BTW Bydgoszcz 398 (KBUD) Budowlani Toruń 125 (KCHT) CHTW Chełmża 107 (KGKW) Drakkar Gdańsk 196