(AKRA) AZS AWF Kraków 261 (APOZ) AZS AWF Poznań 124 (AWAR) AZS AWF Warszawa 117 (AWRO) AZS Wratislavia 335 (ASZC) AZS Szczecin 412 (AGOR) AZS AWF Gorzów Wlkp. 278 (AGDA) AZS AWFiS Gdańsk 322 (AWRO) AZS Wratislavia 335 (AENE) AZS UMK Toruń 703 (AWLO) AZS Włocławek 0 (KBKW) BKW Bydgoszcz 133 (KBTW) BTW Bydgoszcz 398 (KBUD) Budowlani Toruń 125 (KCHT) CHTW Chełmża 107 (KGKW) Drakkar Gdańsk 203