Kontakt.

Skontaktuj się z nami!

Informacje ogólne:

Wszelkie niezgodności ze stanem faktycznym należy niezwłocznie zgłosić Polskiemu Związkowi Towarzystw Wioślarskich
drogą e-mailową: biuro@pztw.org.pl lub telefoniczną.

Danymi zgromadzonymi w systemie zarządza Polski Związek Towarzystw Wioślarskich.

Telefon:

Ogólny:
tel. +48 22 826 4364
tel. +48 22 827 1130
tel. +48 22 828 2956
Fax:
fax. +48 22 828 2954

E-mail:

PZTW: biuro@pztw.org.pl

Pomoc techniczna: regaty@wioslarstwo.poznan.pl

Adres:

ul. Kopernika 30 pok 406
00-336 Warszawa